ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์


  • ตราประจำเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

    ตรารูปวงกลมซ้อนกัน 2 ชั้น วงกลมชั้นในประกอบด้วยตรานกยูงรำแพน ซึ่งเป็นตราประจำมณฑลปราจิณบุรี และปรากฏบนธงประจำกองลูกเสือมณฑลปราจีนบุรี

    วงกลมชั้นนอกเบื้องบนมีข้อความว่า “เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา” เบื้องล่างมีข้อความว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา” มีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความ