Main Menu

Video

สื่อภายนอก

       รูป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

สรุปผลจัดซื้้อ/จัดจ้าง

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตุลาคม 2565  พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม ๒๕๖๕

กราคม ๒๕๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖  มีนาคม ๒๕๖๖

เมษายน ๒๕๖๖  พฤษภาคม ๒๕๖๖  มิถุนายน ๒๕๖๖

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตุลาคม 2564  พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564

มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565

เมษายน 2565  พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565  สิงหาคม 2565 กันยายน 2565 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  

ตุลาคม 2563  พฤศจิกายน 2563   ธันวาคม 2563 

มกราคม 2564   กุมภาพันธ์ 2564    มีนาคม 2564

 

เดือนเมษายน 2564  พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 กันยายน 2564

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

 

เดือนเมษายน 2562 - เดือนกันยายน 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561

 

เดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  

เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560

 

เดือนเมษายน 2560 - เดือนกันยายน 2560

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

เดือนตุลาคม 2557- เดือนมีนาคม 2558

เดือนเมษายน 2558 - เดือนกันยายน 2558

 

 

ผู้บริหาร

018

นายกลยุทธ    ฉายแสง

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

 

 

ลงนามถวายพระพร

unnamed

Admin Login

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

email

dla

oic

รัฐบาลไทย

0356

0198

0320312

031

012345

0312

นาฬิกา