Main Menu

Video

สื่อภายนอก

       รูป

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีราคาประเมินห้องชุด

 

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทราฉบับที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง  บัญชีราคาประเมินห้องชุด

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

 

 

ดูเอกสาร เพิ่มเติม

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

018

นายกลยุทธ    ฉายแสง

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

 

 

ลงนามถวายพระพร

unnamed

Admin Login

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

email

dla

oic

รัฐบาลไทย

0356

0198

0320312

031

012345

0312

นาฬิกา